Hotele to obiekty turystyczne, które oferują odpłatne zakwaterowanie w pokojach na krótkotrwały pobyt. Zgodnie z przepisami, hotel musi dysponować co najmniej 10 pokojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Hotele świadczą szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów, takich jak wyżywienie i napoje, rekreacja, organizacja konferencji, szkoleń, przyjęć oficjalnych i prywatnych. Każdy hotel musi zapewnić podawanie śniadań, a w zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług, hotele są kategoryzowane od 1 do 5 gwiazdek. Hotele z kategorii 5* do 3* powinny wykazać pokoje z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym oraz restaurację.

Hotele są kluczowym elementem bazy noclegowej i branży hotelarskiej, stanowiąc najchętniej wybierane miejsce pobytu dla podróżnych i turystów. Wybór hoteli przez klientów jest często podyktowany zakresem oferowanych usług, jakością i komfortem, a także dostępnością ofert.

Usługi hotelarskie obejmują krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Definicja prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), hotel to obiekt zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej, dysponujący co najmniej 10 pokojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów.

Rate this post